Home
Raketoví modelári Slovenska PDF Vytlačiť

Opätovná žiadosť na MŠ SR

Oznámenie o výsledku prešetrenia podania Mgr. Štefana Andogu vo veci použitia finančných prostriedkov poskytnutých na zorganizovanie podujatia FAI MS kozmických modelov v roku 2012


V súlade z rozhodnutím KK ZMoS o neplatnosti Mimoriadnej konferencie RM ZMoS, ktorá sa konala 26.apríla 2013 v Prievidzi a na následne všetky akty nelegitímnej RRM, ktoré nasledovali po tejto neplatnej konferencii sú neplatné.
Na základe tohoto rozhodnutia jediným legitimným orgánom raketomodelárskej odbornosti ZMoS je RRM zvolená na MK v Košiciach v decembri 2011, ktorá dňom zverejnenia tohto oznamu sa ujíma znova činnosti v súlade so Stanovami ZMoS.

 


 Vitajte na stránke raketových modelárov Slovenska

 

Táto internetová stránka slúži ako informačný servis pre raketomodelárske kluby a ich členov, ktorí môžu na  ňu  posielať  propozície  súťaží,  výsledkové  listiny a  informácie  o činnosti v kluboch.  Príspevky posielajte vo formáte Word, Excel alebo ako Pdf dokument.  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ich umiestni v príslušnom menu stránky.Modelár roka 2012 TU