Dieťa- učiteľ

Človek nežije izolovane od okolitého sveta a preto je nútený ako tvor spoločenský  sa naučiť vzchádzať s ľuďmi okolo seba.porada.jpg
 
Pre jeho vzťahy v dospelom živote majú vplyv hlavne tieto počiatočné vzťahy :

  • Rodič- dieťa
  • Starí rodičia- dieťa
  • Súrodenec- dieťa
  • Učiteľ- dieťa

   Celkom isto priam nezastupiteľnú úlohu má vzťah s rodičmi. Je šťastím pre dieťa , ak má zodpovedných a milujúcich rodičov. Ich rolu žiaľ niekedy musia brať na vlastné bedrá starí rodičia. Niekedy rolu rodiča suplujú súrodenci. Ani  to nie je najhorším riešením. Horšie je, ak dieťa nemá nikoho.
Nikto nepochybuje o tom,  že prvý učiteľ je tiež dôležitý. Jeho úloha je prirodzene celkom odlišná od úlohy rodiča, ale je tiež podstatnou.
Koľko ľudí si spomína na svoju prvú pani učiteľku ?  Mám pocit, že drvivá väčšina. Návšteva školy je totiž veľkým krokom v živote človeka. Všetci si to preto pamätáme.
Ak sme mali šťastie na láskavú, chápajúcu osobu, tak si na toto obdobie veru spomíname ešte radšej.
Prečo je to dôležité ? Od tohto vzťahu totiž často závisí záujem dieťaťa o vzdelávanie ako také .
Dobrý učiteľ je vzorom pre dieťa a veru množstvo prváčikov majúcich skvelú pani učiteľku by v danej chvíli túžilo byť učiteľom .
Kde sa to stráca ? Prečo je teda učiteľov málo ? Zaiste nie všade- hlavne na západe krajiny.  Čo je príčinou ?děti u tabule.png
Plat asi nie- nastupujúci učiteľ dostane cez 1000€. Slušné , preto na východe krajiny nemajú s obsadzovaním miest učiteľov problém. Takýto plat má veru na východe republiky často riadiaci pracovník  pred odchodom do dôchodku!
 Každá doba mala vznikajúcich učiteľov aj tých druhých. Bez ohľadu na výšku platu ! Tak tomu je aj dnes. Nie peniaze sú určujúcim faktorom pri vytváraní si vzťahu k žiakom. S tým hádam každý musí súhlasiť.
Peniaze nedajú učiteľom úctu žiaka a rodiča. Toto si musia zaslúžiť veru iba prácou.

Vzťah v pokročilom veku? Prečo nie…

Každý z nás má právo na lásku a to nie len ak je mladý, ale aj keď už nie je práve najmladší…Problémom môže niekedy byť nepochopenie zo strany rodiny. Rodičia, ktorí vstupujú vo vyššom veku do nového partnerstva, pochopenie u zväčša dospelých detí. Je to situácia zvláštna, vidieť jedného zo svojich rodičov prejavovať náklonnosť k pre nich k cudziemu človeku. Je pre nich častokrát zvláštne vidieť, ako ich otec alebo matka majú partnera, ktorý ich pobozká, či inak prejavuje city. Niekedy sa teda stáva, že ľudia v pokročilom veku majú problém sa zdôveriť svojim deťom o tom, že majú vzťah. dôchodcovia na prechádzke.jpgLáska v zrelom veku sa príliš nelíši od tej, ktorú zažívame, keď sme mladí, aj keď samozrejme nie všetky veci sú rovnaké, nakoľko už sme zrelší a nerobíme bláznovstvá ako za mladi. ročníkov. V zrelšom veku už ide krása bokom, aj keď sympatie sú samozrejme stále dôležité. Avšak dôležitejšie je vzájomné pochopenie, porozumenie a pocit, že sa máte s tým druhým dobre. To, čo partneri v zrelom veku musia rešpektovať, sú možné zdravotné či iné obmedzenia, avšak prejavy lásky sú častokrát rovnaké ako u mladých.
Zrelí ľudia vedia, že majú oveľa menej času ako tí mladší, a preto si spoločné momenty viac užívajú. Snažia sa spoločné momenty prežívať pokojne a s ohľadom na vek a zdravý nadhľad. Výhodou zrelého veku je, že človek býva vo svojich očakávaniach oveľa reálnejší. Má totiž viac skúseností, očakáva sa, že za svoj život už niečo vo vzťahovej oblasti zažil. Ľudia potom hľadajú nového partnera opatrnejšie, vedia väčšinou čo už chcú a naopak čo nechcú. Najmä harmonický, dlhoročný vzťah je plný porozumenia bez slov, dôverného poznania zvykov aj jeden druhého navzájom.športovanie vo dvojici.jpg
Dôležitou radou je nebáť sa či už svojho okolia alebo svojej rodiny, najmä detí. Je to váš život a preto si netreba pokaziť možnosť byť ešte šťastným a zdieľať pekné momenty vo vzťahu. Ak sa jedná o deti, tým treba situáciu trpezlivo vysvetliť, tak aby sa necítili dotknutí a aby pochopili, že ešte máte právo na šťastie.