Vzťah detí a rodičov

Vzťah detí a vzťah rodiča s dieťaťom je u každého iný. Mať dobrý vzťah so svojim dieťaťom, ktoré je v pubertálnom veku, neznamená, že sa budete obliekať ako on, chodiť s ním na koncerty, diskotéky, festivaly či do kina. To by jeho egu naozaj nepomohlo a bol by na posmech ostatným svojim rovesníkom spolu s vami.
Vždy je dôležitá dobrá komunikácia medzi vami a vašim pubertiakom. Nájdite si čas porozprávať sa s ním a hlavne vypočuť si všetko, čo ho trápi. Pri dobrom počúvaní zistíte, čo naozaj potrebuje a aký má problém. Žiadne tresty alebo zákazy naozaj nie sú tým správnym riešením. Vychovajte ho správne so založením na dôvere a jasne stanovenými pravidlami a hranicami. Len tak si uvedomí, čo si môže dovoliť a čo nie. Keď bude mať aj dospievajúce dieťa možnosť vyjadriť sa a získať pocit zodpovednosti. Potom sa aj dohodnuté pravidlá budú ľahšie plniť. Dôležité je podporovať záujmy dieťaťa.vzťah matky so synom
Mládež v období dospievania prechádza rôznymi zmenami, či už telesnými alebo psychickými. Nervové bunky v dospievajúcom mozgu rastú štyri až päť krát rýchlejšie ako v dospelom. Ich myšlienky putujú rýchlejšie. Výraznými telesnými zmenami u dievčat je začínajúci rast pŕs a uvedomovanie si, že sa mení jej telo. U chlapcov začne rásť ochlpenie a mení sa im hlas. Naberajú viac svalovej hmotnosti a ich telo rastie do výšky.
Dospievajúci intenzívnejšie reagujú na sociálne a emocionálne hodnotenie, pričom vyšší účinok majú oproti rodičom práve priatelia. Svojim priateľom sa deti zdôveria skorej ako nám rodičom. Bolo to tak vždy a je tomu tak aj v dnešnej dobe. Veľmi dôležité je poriadne a pravidelne sa rozprávať s dieťaťom, a to o všetkom. Či už sa to týka celkovej telesnej premeny, alebo jeho správania, či jeho potreby. Deti sa dosť často prezentujú na sociálnych sieťach. Majú tam svojich kamarátov a komunikácia medzi nimi je oveľa jednoduchšia práve cez sociálne siete. Väčšinou nepripustia, aby ich rodičia patrili k skupine priateľov na sociálnych sieťach. Chcú mať jednoducho svoje súkromie a nechcú mať rodičov hneď „za krkom“.
Nie príliš pozitívnou témou je šikanovanie detí na základných školách. Deti si sami vyberajú svojich kamarátov, ale sú aj deti, ktoré potrebujú do niekomu „dobŕdzať“ dennodenne. Keď niekto druhému ubližuje, hovoríme o šikanovaní dieťaťa. materské putoMáloktoré dieťa sa zverí rodičovi o tom, že ho nejaké druhé dieťa v škole šikanuje. Rodič je povinný prísť za pani triednou učiteľkou a oznámiť túto skutočnosť škole. Škola by si mala zakladať, aby sa takéto správanie netolerovalo a mala by postúpiť patričné opatrenia.
Silné puto s rodičmi môže viesť k menej riskantnému správaniu u teenagerov. Teenageri sú skupina ľudí s úžasnou intelektuálnom flexibilitou a silou. Upevňovanie vzťahov medzi rodičmi a ich deťmi môže prinášať dôležité výhody pre rodiny ako aj pre spoločnosť a okolie, v ktorom sa pohybujú.