Zameniteľné technické štandardy

Trochu menej obvyklé sú v USA – aj keď široko používané, trhové penetrácia (prienik) je nižší ako v ďalších rozvinutých krajinách (asi 66 percent populácie USA v roku 2003).Medzi dôvody patrí nekompletné pokrytie, zmes nekompatibilných technických štandardov. Mnoho európskych krajín a niektoré ázijské krajiny prijali GSM štandard zákonom pre všetky typy mobilov zatiaľ čo iné ázijské krajiny prijali štandardy CDMA2000.

Dostupnosť lacných pevných sietí

V USA i Kanade podobný zákon nie je a každý poskytovateľ mobilov a prenosných sietí si štandard vyberie, relatívne vysoké minimálne mesačné poplatky (asi 30 USD) a dostupnosť relatívne lacných pevných sietí (asi 30 USD za neobmedzené lokálne hovory). Predplatené telefónne hovory (mesačný paušál) alebo predplatené karty pre telefóny, obvyklé inde, sú v USA menej obvyklé a sú drahšie ako porovnateľné služby v iných krajinách. 

Zameniteľné technické štandardy
Ohodnoťte příspěvek